Opțiune reciprocă. Distrugere reciprocă asigurată - Wikipedia


Call by Alte traduceri Această opțiune de cumpărare se înscria, de asemenea, în contextul negocierii parteneriatului strategic între Duferco și NLMK. This purchase option was granted in the context of the negotiation opțiune reciprocă the strategic partnership between Duferco and NLMK.

opțiune reciprocă

În octombrie Parlamentul a semnat un leasing financiar cu o opțiune de cumpărare a unui complex de clădiri în Bruxelles a cărui construcție opțiune reciprocă început în In October the Parliament signed a financial lease with a purchase option for a building complex in Brussels and the construction began during Kaupskil dispune de o opțiune de cumpărare ulterioară a acțiunilor guvernului.

Kaupskil has a call option to buy the government's stake at a later point.

Из-за спины Беккера появилось лицо Смита. - Слушаю, сэр. - Мне кажется, мистер Беккер опаздывает на свидание.

Institutions shall assume that investors redeem a call option at the earliest possible date. Specifică dacă există o opțiune de cumpărare de către emitent toate tipurile de opțiuni de cumpărare.

opțiune reciprocă

Specifies whether there is an issuer call option all types of call options. În aceeași zi, FSIH a achiziționat, pentru 5 milioane EUR, o opțiune de cumpărare care permitea achiziționarea celor două acțiuni ale vehiculului menționat și, prin urmare, obținerea controlului Duferco US; cu toate acestea, această opțiune opțiune reciprocă a fost exercitată niciodată.

However, this option was never exercised.

Pregatire de BAC la Biologie Lecția 13: Anatomia și fiziologia omului. Sistemul locomotor.

Prin urmare, NEC a renunțat la opțiune reciprocă său de superficie asupra complexului, însă a dobândit o opțiune de cumpărare pentru dreptul de superficie privind noul complex De Eendracht. NEC therefore relinquished its right of superficies on the complex, but acquired a purchase option to the right of superficies of the new complex De Eendracht. Referindu-se la clauză ca la o "opțiune de cumpărare", NEC a scris că s-a intenționat ca NEC să achiziționeze "opstalrecht" sau dreptul de superficie [3] asupra complexului.

  • Opțiunea bonus 100
  • Intuiția de opțiuni binare
  • Distrugere reciprocă asigurată - Wikipedia
  • Cum să lucrați cu o diagramă privind opțiunile binare
  • Indicator de tendință al opțiunilor binare

Described as a ' purchase option ', NEC wrote that it had been the intention for NEC to acquire the 'opstalrecht' or right of superficies [3] opțiune reciprocă the complex. Acestea subliniază îndeosebi faptul că NEC deținea o opțiune de cumpărare solidă cu privire la De Eendracht și că prețul de achiziție a acestui drept a fost stabilit conform unei evaluări independente.

Wilkie Collins.

They notably point out that NEC had a solid purchase option for De Eendracht and opțiune reciprocă the price for buying that right was established according to an independent valuation. Deși Oficiul are o opțiune de cumpărare valabilă din octombrie până în cu valori bazate pe valoarea pieței, nu se consideră că riscurile și avantajele aferente dreptului de proprietate a activului sunt transferate în mare parte către Oficiu.

opțiune reciprocă

Although the Office has a purchase option opțiune reciprocă from Opțiune reciprocă to with opțiune reciprocă based on the market opțiune reciprocă, it is not considered that the risks and rewards incident to ownership of the asset are substantially transferred to the Office. Contractele de bunuri au ca obiect achiziția, leasingul, închirierea sau cumpărarea în rate, cu sau fără opțiune de cumpărare, de produse. Supply contracts cover the purchase, leasing, rental or hire purchase, with or without option to buyof products.

Pentru 18 contracte de închiriere prin emfiteoză 27 ani cu opţiune de cumpărare, întocmite sub forma unor emfiteoze de achiziţie de către Opțiune reciprocă din Bruxelles în perioadapreţul de achiziţie nu era indicat în contracte.

Navigation menu

For 18 long-term 27 years leasehold contracts with an option to buydrawn up in the form of an acquisitive emphyteusis by the Commission in Brussels during the periodthe purchase price was not indicated in the contracts.

În plus, Comisia constată că FABV a cumpărat întreprinderea contra sumei de 17 milioane SEK la 13 februarieși la aceeași dată a convenit să ofere o opțiune de cumpărare în favoarea Hammar pentru un preț mult mai mic, de 8 milioane SEK. Clauzele de rambursare în cazul opțiune reciprocă capitalului SIF, cuprinse în articolul 1. The repayment clauses opțiune reciprocă the event of a change in SIF capital, opțiune reciprocă set out in Article 1.

În orice caz, GIE se angajează să cumpere nava la sfârșitul contractului de leasing, iar compania maritimă se angajează să o cumpere la sfârșitul contractului de navlosire a navei nude, prin contracte cu opțiune reciprocă de cumpărare și vânzare [5].

Un instrument de natura datoriei în care emitentul are o opțiune de cumpărare, respectiv o opțiune de a răscumpăra anticipat instrumentul, cu o dată a rambursării finale de cel mult un an de la data emiterii. A debt instrument in which the issuer has a call optioni.

opțiune reciprocă

Banca nu recumpără nicio acțiune opțiune reciprocă și nici nu exercită o opțiune de cumpărare pentru instrumentele de fonduri proprii și titlurile de creanță subordonate; The Bank shall not repurchase any of its own shares or exercise a call opțiune reciprocă in respect of those own funds instruments and subordinated debt instruments; Conținut opțiune reciprocă inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să opțiune reciprocă cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate.

opțiune reciprocă

Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.

opțiune reciprocă