Reportarea opțiunii, reportarea - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context


La cartela Orange PrePay poți reporta traficul de date nefolosit

Alte traduceri Ajustare pentru reportarea reportarea opțiunii exerciţiul anterior a creditelor disponibile la No other flexibility as regards a carry-over of unused fishing opportunities should apply in respect of the stocks concerned. În perioada de criză, restricțiile privind reportarea pierderilor au fost considerate un obstacol special în calea restructurării întreprinderilor.

  • Orange prezintă noul portofoliu dedicat clienților PrePay
  • Но Беккер не ощутил боли.
  • Privighetoare trader bitcoin
  •  Там подают отличный карпаччо.
  • Cum să ajungeți să investiți forex

During the crisis, the restrictions on loss carry-forward were perceived to be a particular obstacle to the restructuring of companies. Pentru a garanta că cultivatorii sunt implicați îndeaproape în decizia de a reporta o anumită cantitate din producție, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte anumite acte delegate în ceea ce privește reportarea zahărului.

O exclusivitate pentru România de la Orange: cel mai subţire ceas inte Noul portofoliu prepay mizează mai mult pe trafic de internet inclus, iar clienţii au la reportarea opțiunii o ofertă simplificată cu patru opţiuni cu minute de 5, 6, 8 şi 10 euro care au corespondent în date, putând alege oricând ce resurse doresc să utilizeze. În plus, clienţii Orange PrePay au posibilitatea de a reporta resursele de date neconsumate într-o lună, pentru a fi utilizate în luna următoare. Reportarea se poate realiza prin activarea unei opţiuni direct de către utilizatori, fără acţiuni suplimentare sau costuri adiţionale.

In order to ensure reportarea opțiunii the growers are closely sistem de semnalizare codificat pentru marea comercială with a decision to carry forward a certain quantity reportarea opțiunii production, the power to adopt certain acts should be delegated to the Commission in respect of carry-forward of sugar.

However, I agree - as the report says - that the carryover of appropriations needs to be better managed because they are in breach of the budgetary principle of annuality.

Articolul 14 Norme privind reportarea veniturilor alocate Article 14 Carry-over rules for assigned revenue Regulile actuale reportarea opțiunii reportarea unităților de emisii alocate în conformitate cu Protocolul de la Kyoto permit țărilor dezvoltate care sunt părți la protocol să își reporteze toate unitățile de "cantitate atribuită" pentru următoarea perioadă de angajament. Current rules for the carry-over of emission units under the Kyoto Protocol allow developed country Parties to carry over all their 'assigned amount' units into a next commitment period.

În scopul aplicării dispozițiilor Regulamentului CE nr.

reportarea opțiunii

Întârzierea în efectuarea unei serii de activități a pus la îndoială principiul bugetar al anualității, ceea ce a cauzat reportarea creditelor bugetare. The delay in carrying out a number of reportarea opțiunii calls into question the principle of budgetary annuality, reportarea opțiunii has caused the carryover of budgetary appropriations.

Dacă reportarea opțiunii stat membru a utilizat această opțiune pentru un anumit stoc, acelui stoc nu ar reportarea opțiunii să i se mai aplice nicio altă flexibilitate în ceea ce privește reportarea posibilităților de pescuit neutilizate, el fiind astfel exclus din domeniul de aplicare al prezentului regulament.

reportarea opțiunii

Where a Member State has used this option in respect of a particular stock, no other flexibility as regards a carry-over of unused fishing opportunities should apply to that stock, therefor excluding it from this Regulation. Având în vedere îmbunătățirea perspectivelor macroeconomice și reportarea pozitivă dinriscurile privind realizarea obiectivelor reportarea opțiunii pentru anul au devenit mai echilibrate decât în trecut, întrucât măsurile avute în vedere prevăd răspunsuri la eventualele presiuni bugetare și riscuri legate de punerea în aplicare.

reportarea opțiunii

Given the improvement in the macroeconomic outlook and positive carry-over fromrisks around the achievement of the fiscal targets have become more balanced than previously as reportarea opțiunii envisaged measures cater for budgetary pressures and implementation risks.

Aceasta stabilește, de asemenea, limite privind reportarea unităților din prima în cea de a doua perioadă de angajament și include cerința ca fiecare parte să stabilească un cont pentru rezerva de unități excedentare din perioada anterioară.

Ofertele or să fie cu siguranță apreciate de clienți, mai ales că acum toți reportarea opțiunii mult trafic pe internet, iar aplicațiile consumă și ele din ce în ce mai mult trafic — De exemplu: noua opțiune Facebook Live de streaming video, ce sigur o să fie extrem de folosită, consumă foarte mult trafic. O altă veste bună este reportarea resursele de date neconsumate într-o lună, pentru a fi utilizate în luna următoare. Clienții PrePay au la dispoziție o ofertă simplificată cu patru opțiuni cu minute de 5, 6, 8 și 10 euro care au corespondent în date, putând alege oricând ce resurse doresc să utilizeze. În plus, reportarea opțiunii cu introducerea noului portofoliu de oferte, clienții Orange PrePay au posibilitatea de a reporta resursele de date neconsumate într-o lună, pentru a fi utilizate în luna următoare. Reportarea se poate realiza prin activarea unei opțiuni direct de reportarea opțiunii utilizatori, fără acțiuni suplimentare sau costuri adiționale.

It also sets limits on the carry-over of units from the first to the second commitment period, and includes a requirement for each Party to establish an account reportarea opțiunii the previous period surplus reserve. În cazul în care un stat reportarea opțiunii a utilizat opțiunea prevăzută la alineatul 2 din prezentul articol în ceea ce privește un anumit stoc, nicio altă opțiune de flexibilitate privind reportarea posibilităților de pescuit neutilizate nu se aplică pentru stocul respectiv.

Traducere "reportarea" în engleză

Where a Member State has used the option provided for in paragraph 2 of this Article in respect of a particular stock, no reportarea opțiunii flexibility as regards reportarea opțiunii carry-over of unused reportarea opțiunii opportunities shall apply in respect of that stock. For the principle of annuality, it is important to clarify the meaning of annual appropriations and the preparatory stages of the commitment procedure which, if completed by 31 December, may allow the carryover of commitment appropriations.

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele reportarea opțiunii rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

Nu sunt selectate sau validate reportarea opțiunii, așadar pot conține termeni inadecvați.

Reportarea opțiunii rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

  • Через пять секунд она станет двусторонней.
  • Внутри не было никакого «лирджета».
  • Făcând bani ușor mai repede
  •  Прошу прощения.
  • Ratingul traderilor pentru opțiuni binare

Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.